NASZA OFERTA

Banner Development prowadzi działalność operacyjną w szeroko definiowalnym sektorze infrastuktury, przykładowo:   energetyka,  telekomunikacja,   usługi komunalne,   budownictwo komercyjne,   nieruchomości

HISTORIA FIRMY

Banner Development Sp. z o.o. powstała w roku 2006 jako joint-venture dwóch partnerów prowadzących działalność w dwóch segmentach biznesowych.

AKTUALNOŚCI SEKTOROWE

Nasze komentarze / bierzące tematy w biznesach infrastrukturalnych

DLACZEGO MY

Banner Development dysponuje narzędziami do zarządzania projektami, które może wdrożyć u klienta lub w oparciu o które może zarządzać projektem na zlecenie Klienta.

KONTAKT

Tutaj znajdą Państwo wszystkie dane teleadresowe naszej firmy.

NASZA OFERTA

Banner Development prowadzi działalność operacyjną w szeroko definiowalnym sektorze infrastuktury, przykładowo:   energetyka,  telekomunikacja,   usługi komunalne,   budownictwo komercyjne,   nieruchomości

Nasza oferta

Biznesy infrastrukturalne: energetyka, telekomunikacja, usługi komunalne i nieruchomości/budownictwo komercyjne to główne sektory, do których swoją ofertę kieruje Banner Development:

Pozyskiwanie finansowania dla klientów firmy na nowe projekty lub refinansowanie już uruchomionych przedsięwzięć inwestycyjnych

Odpowiednia struktura finansowania jest jednym z najważniejszych elementów w inwestycjach infrastrukturalnych. Uzyskanie znaczącej dźwigni finansowej jest jednym z głównych kreatorów wartości w tym sektorze. Jednakże maksymalizacja finansowania dłużnego, szczególnie w okresie kryzysu, prowadzi do obarczenia projektu nadmiernym ryzykiem.

czytaj dalej

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi na zlecenie

Drugim segmentem działalności Banner Development jest zarządzanie projektami na zlecenie klienta. Wachlarz prac może obejmować pełen projekt od jego inicjacji aż do przekazania koncowego rozultatu, przykładowo w działalności inwestycyjnej - od rozwinięcia idei z inwestorem i pozyskania lokalizacji do oddania inwestycji pod klucz i jej komercjalizacji.

czytaj dalej

Wdrażanie systemów zarządzania projektami

Systemy zarządcze szeroko stosowane od wielu lat w innych sektorach, często nie są znane w sektorach infrastrukturalnych. Tymczasem prowadzenie wielu kompleksowych projektów (zaczynając od prostego projektu inwestycyjnego dla firmy średniej wielkości a kończąc na poważnym przedsięwzięciu deweloperskim w energetyce odnawialnej) wymaga profesjonalnych narzędzi zapewniających dyscyplinę wykonania szeregu zadań.

czytaj dalej

Równocześnie Banner Development zarządza odrębnymi firmami prowadzącymi działalność brokerską i doradczą.

Nasza oferta | Historia firmy | Aktualności sektorowe | Dlaczego my | Kontakt
wykonanie strony: SI2.pl

© 2009 Banner Development